ดูผลิตภัณฑ์ Intel® RAID ทั้งหมด

2 ผลลัพธ์

ประเภท : Intel® Storage Adapter

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Storage Adapter RSP3GD016J

  • Low-Profile MD2 PCIe AIC ฟอร์มแฟคเตอร์
  • 1024 อุปกรณ์ที่รองรับ
  • JBOD Only ระดับ RAID ที่รองรับ
  • Storage ส่วนตลาด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Storage Adapter RSP3QD160J

  • Low-Profile MD2 PCIe AIC ฟอร์มแฟคเตอร์
  • 1024 อุปกรณ์ที่รองรับ
  • JBOD Only ระดับ RAID ที่รองรับ
  • Storage ส่วนตลาด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

ผู้ค้าปลีกที่แนะนำ

การทดสอบ

ค้นหาผู้ค้าปลีก