Intel® Data Center Blocks สำหรับธุรกิจ

(Intel® DCB สำหรับธุรกิจ)

Intel® Data Center Block (Intel® DCB for Business) สำหรับธุรกิจ สร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่ธุรกิจไอทีเผชิญอยู่ Server Block แต่ละตัวที่ปรับให้เหมาะสมกับเวิร์กโหลดหรือสถานการณ์ทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง ได้รับการออกแบบมาเพื่อเร่งการส่งมอบโซลูชันที่จะช่วยให้ลูกค้าเติบโต เปลี่ยนแปลง และยังคงแข่งขันได้ในตลาด

Intel® Data Center Block (Intel® DCB) สำหรับการอนุมาน AI ระดับองค์กร

ให้โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างขึ้นเพื่อส่งมอบความหน่วงแฝงต่ำ และการอนุมานที่มีอัตราความเร็วสูงบน CPU โดยไม่ทำงานบนการ์ดตัวเร่งแบบแยกต่างหาก

อ่านข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Intel® Premier Support Partners พร้อมให้บริการสนับสนุนระดับชั้นนำนอกสถานที่ถึงสถานที่ของลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมแซม ส่งมอบชิ้นส่วน ดำเนินการแก้ไข และซ่อมแซมผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel®

คุณจึงสามารถทำงานได้อย่างไร้กังวลผ่านกระบวนการตรวจรับรองที่ครอบคลุม ซึ่งผู้ให้บริการที่ Intel ได้สร้างความร่วมมือไว้ล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการระดับโลก Intel® Data Center Solutions Premier Support Partners มีตัวเลือกผู้ให้บริการที่ผ่านคุณสมบัติกับลูกค้าอย่างที่ไม่มีใครทำได้ ลูกค้าจึงสามารถเลือกบริการที่ตรงกับความต้องการของตนที่สุดได้ PSP ที่รับรองผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Intel® และเข้าถึงทีมสนับสนุนทางด้านวิศวกรรมทางเทคนิคของ Intel ได้โดยตรง และ Intel® Data Center Solutions Premier Support Partners ยังเข้าถึงอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ของ Intel ได้อย่างรวดเร็วเพื่อการสนับสนุนด้านการรับประกันบริการ ธุรกิจจึงสามารถรับการแก้ไขต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

เรียนรู้เพิ่มเติม›

ค้นหาซัพพลายเออร์


เมื่อคุณซื้อจากซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® คุณจะได้รับเทคโนโลยีจาก Intel® ที่มีคุณภาพ รวมความรู้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนโซลูชันของลูกค้า

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ค้าปลีก

ระบบไม่มีแบรนด์

ปรับแต่งและสร้างแบรนด์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และสร้างความแตกต่างในตลาด

เวลาในการวางตลาดที่รวดเร็ว

Building Blocks ที่ได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนและผ่านการรับรองล่วงหน้าจะช่วยลดเวลาในการวางตลาด ความซับซ้อน และต้นทุนของการออกแบบระบบ การตรวจสอบ และการประกอบ

คุณภาพและความน่าเชื่อถือของ Intel

คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และคุณค่าที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Intel ช่วยในเรื่องการซื้อของลูกค้าในช่วงก่อนการขาย ในขณะที่การรับประกันและการสนับสนุนของ Intel ช่วยยกระดับความมั่นใจในช่วงหลังการขาย