เอฟพีจีเอที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการเร่งความเร็ว AI แบนด์วิดธ์สูง และมีความหน่วงแฝงต่ำ

บทสรุปผลิตภัณฑ์นี้อธิบายคุณลักษณะ ประโยชน์ และศักยภาพในการใช้งานอุปกรณ์ Intel® Stratix® 10 NX FPGA