มีอะไรใหม่: โปรเซสเซอร์ Nios® II

เรียนรู้เกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ Nios® II ล่าสุดและคุณสมบัติ Nios® II Embedded Design Suite (EDS)

บันทึกประจำรุ่น อัปเดตโปรเซสเซอร์ Nios® II
Nios® II Pro Edition v21.1

โปรเซสเซอร์ Nios® II

  • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินทางปัญญาของโปรเซสเซอร์ Nios® II (IP) สำหรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime เวอร์ชัน 21.1

ชุดออกแบบเอ็มเบ็ดเด็ด Nios® II (EDS)

IP ในตัว
  • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับ IP ในตัวสำหรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime รุ่น v21.1
Nios® II รุ่นมาตรฐาน v20.1

โปรเซสเซอร์ Nios® II

  • ไม่มีการเปลี่ยนแปลง IP ทรัพย์สินทางปัญญาของโปรเซสเซอร์ Nios® II สำหรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime เวอร์ชัน 20.1

ชุดออกแบบเอ็มเบ็ดเด็ด Nios® II (EDS)

IP ในตัว

  • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับ IP ในตัวสำหรับรุ่น Intel® Quartus® Prime รุ่น v20.1