โซลูชันโปรเซสเซอร์หลายตัวที่มีหลักฐานสำหรับโปรเซสเซอร์ Nios® II