บล็อก Stratix® V DSP

ตารางที่ 1: บล็อก Stratix V FPGA DSP ในโหมดบล็อกเดียว

บล็อก DSP ความแม่นยำตัวแปรเดียว บล็อก Stratix V FPGA DSP
สามตัวคูณอิสระ 9x9
ตัวคูณสองตัวในโหมดผลรวม 18x18
ตัวคูณสองตัวในโหมดผลรวม 16x16
ไม่สมมาตรอิสระ 18x36
ความแม่นยำสูงอิสระ 27x27

ตารางที่ 2: บล็อก Stratix V FPGA DSP ในโหมดหลายบล็อก

บล็อก DSP ที่มีความแม่นยำหลายตัวแปรในโหมดคาสเคด บล็อก Stratix V FPGA DSP
หนึ่ง 36x36 อิสระ 2
หนึ่ง 54x54 อิสระ 4 (1)
การคูณซับซ้อน 18x18 2
การคูณซับซ้อน 18x25 3
การคูณซับซ้อน 18x36 4
การคูณซับซ้อน 27x27 4