รองรับโปรโตคอล Stratix® IV GX

ตาราง 1 โซลูชั่นโปรโตคอลที่สมบูรณ์ของอุปกรณ์ Stratix IV GX

โปรโตคอล

อัตราการถ่ายโอนข้อมูล

จำนวน
ช่องสัญญาณใน Link

IP

ชุด

ลักษณะ

PCI Express* Gen1 ›

2.5 Gbps

1, 4, 8

PCI Express Gen2 ›

5.0 Gbps

1, 4, 8

RapidIO* ›

1.25, 2.5, 3.125 Gbps

1,4

SerialLite II ›

622 Mbps–6.375 Gbps

1–256

OIF CEI-6G ›

4.976 Gbps–6.375 Gbps

1

-

Interlaken ›

3.125 Gbps–6.375 Gbps

1–N

10 Gigabit Ethernet XAUI ›

3.125 Gbps

4

HiGig ›

3.75 Gbps

4

GPON ›

1.244 Gbps อัปสตรีม

2.488 Gbps downstream

1

-

-

SFI-5 ›

2.488 Gbps–3.125 Gbps

17

-

-

Gigabit Ethernet (GbE) ›

1.25 Gbps

1

SDH/SONET OC-12 ›

622 Mbps

1

-

SDH/SONET OC-48 ›

2.488 Gbps

1

-

CPRI ›

0.6144, 1.288, 2.4576, 3.072 Gbps

1

-

-

Fibre Channel ›

1.0625, 2.125, 4.25, 8.5 Gbps

1

-

HyperTransport* ›

2.4, 2.8, 3.2 Gbps

2, 4, 8, 16

-

-

SD-SDI ›

270 Mbps (1)

1

HD-SDI ›

1.485 Gbps

1

3G-SDI ›

2.97 Gbps

1