การเชื่อมต่อ Stratix® Series FPGA I/O

ตารางที่ 1: มาตรฐาน I/O ที่รองรับโดยตระกูล Stratix Series FPGA

มาตรฐาน I/O

Stratix IV (1)
(E, GX และ GT)

Stratix III (2)
(E และ L)

Stratix II (3)
(รวมถึง GX)

Stratix (4)
(รวมถึง GX)

ดิฟเฟอเรนเชียล

LVDS

1.6 Gbps

1.6 Gbps

1.040 Gbps

840 Mbps

LVPECL

350 MHz

350 MHz

1.040 Gbps

840 Mbps

HSTL แบบดิฟเฟอเรนเชียล

400 Mhz

400 Mhz

300 MHz

200 MHz

SSTL แบบดิฟเฟอเรนเชียล

400 MHz

400 MHz

333 MHz

200 MHz

I/O แบบปลายเดียว

LVTTL

167 MHz

167 MHz

300 MHz

250 MHz

LVCMOS

167 MHz

167 MHz

300 MHz

250 MHz

SSTL-2
คลาส I และ II

250 MHz

250 MHz

200 MHz

200 MHz

SSTL-15
คลาส I และ II

533 MHz

533 MHz

SSTL-18
คลาส I และ II

400 MHz

400 MHz

333 MHz

200 MHz

1.8-V/1.5-V/1.2-V HSTL

400 MHz

400 MHz

300 MHz

250 MHz

3.0-V PCI

66 MHz

66 MHz

66 MHz

66 MHz

3.0-V PCI-X 1.0

133 MHz

133 MHz

133 MHz

133 MHz