ทรัพยากรอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกสำหรับ Stratix® Series FPGA

ตาราง 1 ทรัพยากรหน่วยความจำภายนอก Stratix Series

เอกสารประกอบ

คำอธิบาย

คู่มือหน่วยความจำภายนอก

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก ได้แก่ DDR, DDR2, DDR3, QDR II/QDR II+ และ RLDRAM II ให้พื้นที่แคชหรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบปลายทางส่วนใหญ่ที่มี FPGA

หน้าเว็บ IP MegaStore*

เว็บเพจนี้เชื่อมโยงไปยังคอร์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ต่างๆ ที่ให้บริการโดย Intel® FPGA และพันธมิตรของเรา เว็บเพจนี้ยังช่วยให้คุณค้นหาคอร์ IP ที่คุณสนใจได้อีกด้วย

ตัวอย่างการออกแบบหน่วยความจำภายนอก

เพจนี้ประกอบด้วยตัวอย่างการออกแบบสำหรับการพัฒนาโซลูชันหน่วยความจำภายนอกบนผลิตภัณฑ์ Intel® FPGA

รุ่น HSPICE

เว็บเพจที่มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบอร์ดสำหรับอุปกรณ์ Intel® FPGA

รุ่น IBIS

รายการหน้าเว็บของรุ่น IBIS ทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์ Intel® FPGA

คู่มือผู้ใช้ดีบัก GUI

คู่มือผู้ใช้สำหรับการดีบัก GUI

GUI ดีบัก

ไฟล์ .zip ที่มี GUI ดีบัก

ตัววิเคราะห์การกำหนดเวลา

ให้ลิงก์และทรัพยากรเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Timing Analyzer

ศูนย์โซลูชันแนวทางการออกแบบบอร์ด

เว็บเพจที่มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบอร์ดสำหรับอุปกรณ์ Intel® FPGA