โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ ทั้งหมด

27 ผลลัพธ์

เทคโนโลยีของ Intel : Intel® Fast Memory Access

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Core™ i7-5850HQ Processor

 • 6 MB แคช
 • 4 คอร์
 • 8 เธรด
 • 3.60 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • HQ - High performance graphics, quad core
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i7-5950HQ Processor

 • 6 MB แคช
 • 4 คอร์
 • 8 เธรด
 • 3.80 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • HQ - High performance graphics, quad core
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i5-5350H Processor

 • 4 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 3.50 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • H - High performance graphics
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i7-5700HQ Processor

 • 6 MB แคช
 • 4 คอร์
 • 8 เธรด
 • 3.50 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • HQ - High performance graphics, quad core
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i7-5750HQ Processor

 • 6 MB แคช
 • 4 คอร์
 • 8 เธรด
 • 3.40 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • HQ - High performance graphics, quad core
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i3-5015U Processor

 • 3 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • U - Ultra-low power
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i3-5020U Processor

 • 3 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • U - Ultra-low power
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i3-5005U Processor

 • 3 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • U - Ultra-low power
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้
37 รีวิวผู้ใช้

Intel® Core™ i3-5010U Processor

 • 3 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • U - Ultra-low power
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i5-5300U Processor

 • 3 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 2.90 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • U - Ultra-low power
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i5-5287U Processor

 • 3 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 3.30 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • U - Ultra-low power
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i7-5500U Processor

 • 4 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 3.00 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • U - Ultra-low power
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i7-5600U Processor

 • 4 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 3.20 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • U - Ultra-low power
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i5-5350U Processor

 • 3 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 2.90 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • U - Ultra-low power
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i7-5550U Processor

 • 4 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 3.00 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • U - Ultra-low power
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i7-5557U Processor

 • 4 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 3.40 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • U - Ultra-low power
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i7-5650U Processor

 • 4 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 3.10 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • U - Ultra-low power
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i3-5157U Processor

 • 3 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • U - Ultra-low power
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i5-5250U Processor

 • 3 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 2.70 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • U - Ultra-low power
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i5-5257U Processor

 • 3 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 3.10 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • U - Ultra-low power
 • 5th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ M-5Y71 Processor

 • 4 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 2.90 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ M-5Y31 Processor

 • 4 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 2.40 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ M-5Y51 Processor

 • 4 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 2.60 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ M-5Y10c Processor

 • 4 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 2.00 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ M-5Y10 Processor

 • 4 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 2.00 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ M-5Y10a Processor

 • 4 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 2.00 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ M-5Y70 Processor

 • 4 MB แคช
 • 2 คอร์
 • 4 เธรด
 • 2.60 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้