โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ ทั้งหมด

81 ผลลัพธ์

เทคโนโลยีของ Intel : Intel® Transactional Synchronization Extensions

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Core™ i5-L16G7 Processor (4M Cache, up to 3.0GHz)

 • 4 MB แคช
 • 5 คอร์
 • 5 เธรด
 • 3.00 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i3-L13G4 Processor (4M Cache, up to 2.8GHz)

 • 4 MB แคช
 • 5 คอร์
 • 5 เธรด
 • 2.80 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i9-9900KS Processor (16M Cache, up to 5.00 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 8 คอร์
 • 16 เธรด
 • 5.00 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • 9th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Xeon® E-2276M Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 12 เธรด
 • 4.70 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Xeon® E-2286M Processor

 • 16 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 8 คอร์
 • 16 เธรด
 • 5.00 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i5-9500 Processor (9M Cache, Up to 4.40 GHz)

 • 9 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 6 เธรด
 • 4.40 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • 9th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i5-9600 Processor (9M Cache, Up to 4.60 GHz)

 • 9 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 6 เธรด
 • 4.60 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • 9th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i5-9600T Processor (9M Cache, Up to 3.90 GHz)

 • 9 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 6 เธรด
 • 3.90 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 9th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i5-9500T Processor (9M Cache, Up to 3.70 GHz)

 • 9 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 6 เธรด
 • 3.70 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 9th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i9-9900T Processor (16M Cache, Up to 4.40 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 8 คอร์
 • 16 เธรด
 • 4.40 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 9th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i7-9700T Processor (12M Cache, up to 4.30 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 8 คอร์
 • 8 เธรด
 • 4.30 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 9th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i9-9900 Processor (16M Cache, Up to 5.00 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 8 คอร์
 • 16 เธรด
 • 5.00 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • 9th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i7-9700 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 8 คอร์
 • 8 เธรด
 • 4.70 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • 9th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i7-9850H Processor (12M Cache, up to 4.60 GHz)

 • 12 MB แคช
 • 6 คอร์
 • 12 เธรด
 • 4.60 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • H - High performance graphics
 • 9th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i9-9880H Processor (16M Cache, up to 4.80 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 8 คอร์
 • 16 เธรด
 • 4.80 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • H - High performance graphics
 • 9th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i9-9980HK Processor (16M Cache, up to 5.00 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 8 คอร์
 • 16 เธรด
 • 5.00 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • HK - High performance graphics, unlocked
 • 9th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i5-9400H Processor (8M Cache, up to 4.30 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 4 คอร์
 • 8 เธรด
 • 4.30 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • H - High performance graphics
 • 9th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i5-8365U Processor (6M Cache, up to 4.10 GHz)

 • 6 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 4 คอร์
 • 8 เธรด
 • 4.10 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • U - Ultra-low power
 • 8th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i7-8665U Processor (8M Cache, up to 4.80 GHz)

 • 8 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 4 คอร์
 • 8 เธรด
 • 4.80 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • U - Ultra-low power
 • 8th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i5-9600K Processor (9M Cache, up to 4.60 GHz)

 • 9 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 6 เธรด
 • 4.60 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • K - Unlocked
 • 9th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i7-9700K Processor (12M Cache, up to 4.90 GHz)

 • 12 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 8 คอร์
 • 8 เธรด
 • 4.90 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • K - Unlocked
 • 9th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i9-9900K Processor (16M Cache, up to 5.00 GHz)

 • 16 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 8 คอร์
 • 16 เธรด
 • 5.00 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • K - Unlocked
 • 9th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Core™ i7-8086K Processor

 • 12 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 12 เธรด
 • 5.00 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • K - Unlocked
 • 8th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700T

 • 12 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 12 เธรด
 • 4.00 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 8th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600T

 • 9 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 6 เธรด
 • 3.70 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 8th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8400H

 • 8 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 4 คอร์
 • 8 เธรด
 • 4.20 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • H - High performance graphics
 • 8th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i9-8950HK

 • 12 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 12 เธรด
 • 4.80 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • HK - High performance graphics, unlocked
 • 8th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2176M

 • 12 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 12 เธรด
 • 4.40 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2186M

 • 12 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 12 เธรด
 • 4.80 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8600

 • 9 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 6 เธรด
 • 4.30 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • 8th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500

 • 9 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 6 เธรด
 • 4.10 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • 8th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8850H

 • 9 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 12 เธรด
 • 4.30 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • H - High performance graphics
 • 8th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500T

 • 9 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 6 เธรด
 • 3.50 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • T - Power-optimized lifestyle
 • 8th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8700B

 • 12 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 12 เธรด
 • 4.60 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • 8th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8500B

 • 9 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 6 เธรด
 • 4.10 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • 8th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7+8700

 • 12 MB Intel® Smart Cache แคช
 • 6 คอร์
 • 12 เธรด
 • 4.60 GHz ความถี่เทอร์โบสูงสุด
 • 8th Generation
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้