โปรเซสเซอร์ Intel® Atom™ ทั้งหมด

14 ผลลัพธ์

เทคโนโลยีของ Intel : Intel® 64

ตัวกรองที่ใช้

Intel Atom® Processor P5942B

 • 18 MB L2 Cache แคช
 • 16 คอร์
 • 16 เธรด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel Atom® Processor P5931B

 • 13.5 MB L2 Cache แคช
 • 12 คอร์
 • 12 เธรด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel Atom® Processor P5962B

 • 27 MB L2 Cache แคช
 • 24 คอร์
 • 24 เธรด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel Atom® Processor P5921B

 • 9 MB L2 Cache แคช
 • 8 คอร์
 • 8 เธรด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Atom™ x5-Z8330 Processor

 • 2 MB L2 Cache แคช
 • 4 คอร์
 • 4 เธรด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Atom™ x5-Z8500 Processor

 • 2 MB แคช
 • 4 คอร์
 • 4 เธรด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Atom™ x7-Z8700 Processor

 • 2 MB แคช
 • 4 คอร์
 • 4 เธรด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel Atom® x5-Z8300 Processor

 • 2 MB แคช
 • 4 คอร์
 • 4 เธรด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Atom™ Processor E3805

 • 1 MB L2 Cache แคช
 • 2 คอร์
 • 2 เธรด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Atom™ Processor E3827

 • 1 MB L2 Cache แคช
 • 2 คอร์
 • 2 เธรด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Atom™ Processor E3825

 • 1 MB L2 Cache แคช
 • 2 คอร์
 • 2 เธรด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Atom™ Processor E3845

 • 2 MB L2 Cache แคช
 • 4 คอร์
 • 4 เธรด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Atom™ Processor E3815

 • 512 KB L2 Cache แคช
 • 1 คอร์
 • 1 เธรด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Atom™ Processor E3826

 • 1 MB L2 Cache แคช
 • 2 คอร์
 • 2 เธรด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้