โปรเซสเซอร์ Intel® Tofino™ Intelligent Fabric

เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และสถาปัตยกรรมของโปรเซสเซอร์แฟบริคอัจฉริยะตระกูล Intel Tofino P4 ที่ตั้งโปรแกรมได้ อัปเกรดจากสวิตช์อีเทอร์เน็ตแบบคงที่เพื่อให้ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของศูนย์ข้อมูลในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น