ผลิตภัณฑ์ Fabric ประสิทธิภาพสูงทั้งหมด

32 ผลลัพธ์

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Silicon Photonics 100G CWDM4 QSFP28 Extended Temperature Optical Transceiver

 • The Intel Silicon Photonics 100Gbps CWDM4 QSFP28 Optical Transceiver is a small form-factor, high speed, and low power consumption product targeted for use in optical interconnects for data communications applications. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Silicon Photonics 100G CWDM4 QSFP28 Optical Transceiver

 • It is a small form-factor, high speed, and low power consumption product, targeted for use in optical interconnects for data communications applications. The high bandwidth module supports 100GbE optical links over single-mode fiber. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Silicon Photonics 100G PSM4 QSFP28 Optical Transceiver

 • It is a small form factor, high speed, and low power consumption product, targeted for use in optical interconnects for data communications applications. The high bandwidth module supports 100GbE optical links over single-mode fiber. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Director Switch Power Supply Module 100 Series

 • AC power supply module for Intel® OPA Director Class Switches. Hot swappable. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Director Switch Fan Module 100 Series

 • Fan module for Intel® OPA Director Class Switches. Variable speed and hot swappable. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Edge Switch 100 Series 48 Port Managed 2 PSU

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • 1U 48 Port 100 Gbps Switch based on the Intel® Omni-Path Architecture คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Director Class Switch 100 Series 6 Slot Base 1MM

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA Director Class Switch 100 Series, supporting up to 6 leaf modules, 7U form factor, supports up to 4 power supplies and 2 management modules คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Edge Switch 100 Series 48 Port 1 PSU

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • 1U 48 Port 100 Gbps Switch based on the Intel® Omni-Path Architecture คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Director Switch Leaf Module 100 Series 32 Port

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Leaf module for Intel® OPA Director Class Switches, supporting up to 32 external ports per leaf module. Hot swappable. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Director Switch Management Module 100 Series

 • Management module for Intel OPA Director Class Switches. CLI and chassis management through 10/100/1000 Base-T Ethernet port, and serial console through USB serial port. Requires one module, with two for redundancy. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Director Class Switch 100 Series 24 Slot Base 1MM

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA Director Class Switch 100 Series, supporting up to 24 leaf modules, 20U form factor, supports up to 12 power supplies and 2 management modules. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Edge Switch 100 Series 24 Port 2 PSU

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • 1U 24 Port 100 Gbps Switch based on the Intel® Omni-Path Architecture คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Edge Switch 100 Series 48 Port 2 PSU

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • 1U 48 Port 100 Gbps Switch based on the Intel® Omni-Path Architecture คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Edge Switch 100 Series 24 Port Managed 2 PSU

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • 1U 24 Port 100 Gbps Switch based on the Intel® Omni-Path Architecture คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Director Switch Spine Module 100 Series

 • Spine module for Intel® OPA Director Class Switches, supporting 96 internal mid-plane connections. Hot swappable. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Edge Switch 100 Series 48 Port Managed 1 PSU

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • 1U 48 Port 100 Gbps Switch based on the Intel® Omni-Path Architecture คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Edge Switch 100 Series 24 Port 1 PSU

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • 1U 24 Port 100 Gbps Switch based on the Intel® Omni-Path Architecture คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 0.5M

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 15.0M

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 5.0M

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 10.0M

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 20.0M

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Host Fabric Interface Adapter 1 Port PCIe x8

 • 58Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA Single-port PCIe x8 Adapter, Low Profile and Std Height Brackets คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 50.0M

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 100.0M

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Host Fabric Interface Adapter 1 Port PCIe x16

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA Single-port PCIe x16 Adapter, Low Profile and Std Height Brackets คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 30.0M

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Cable Active Optical Cable QSFP-QSFP 3.0M

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA Active Optical Cable (AOC) with QSFP28 connectors. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 1.0M

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 1.5M

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 2.0M

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Cable Passive Copper Cable QSFP-QSFP 3.0M

 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Intel® OPA passive copper cable with QSFP28 connectors. คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้