อแดปเตอร์ Intel® Omni-Path Host Fabric Interface

Intel® Omni-Path Host Fabric Interface (Intel® OPA HFI) ที่ออกแบบมาเพื่อ HPC โดยเฉพาะใช้การออกแบบที่ไร้การเชื่อมต่อขั้นสูงที่ปรับขยายตามจำนวนโหนดและคอร์จำนวนมาก ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานที่มีความต้องการมากที่สุด Intel OP HFI สนับสนุน 100 Gbps ต่อพอร์ต ซึ่งหมายความว่าแต่ละพอร์ตของ Intel OP HFI สามารถให้ความเร็วแบนด์วิดธ์รวมแบบสองทิศทางต่อพอร์ตได้สูงถึง 25 GBps ASIC เดียวกันที่ถูกใช้งานใน Intel OP HFI จะยังได้รับการรวมเข้ากับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® รุ่นถัดๆ ไปและใช้ในผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Omni-Path Host Fabric Interface Adapter 1 Port PCIe x8

  • 1 จำนวนพอร์ตภายนอก
  • 58Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Host Fabric Interface Adapter 1 Port PCIe x16

  • 1 จำนวนพอร์ตภายนอก
  • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

การปรับประสิทธิภาพและการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น HPC ที่ดียิ่งขึ้น และความหน่วงตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางที่ต่ำในระดับนี้ ต่างเป็นผลมาจากการปรับปรุงต่อไปนี้:

Performance Scaled Messaging (PSM) ที่ดียิ่งขึ้น

มุมมองแอพพลิเคชั่นของ Fabric ใช้ประโยชน์และมีซอฟต์แวร์ระดับแอพพลิเคชั่นจากความสามารถในการปรับขยายของสถาปัตยกรรม Intel® Omni-Path (Intel® OPA) โดยใช้ประโยชน์จากไลบรารี Performance Scaled Messaging (PSM) รุ่นใหม่ล่าสุด การปรับใช้ครั้งใหญ่โดยกระทรวงพลังงานสหรัฐและบริษัทอื่นๆ ได้เป็นข้อพิสูจน์ถึงข้อได้เปรียบในการปรับขยายนี้ PSM ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Message Passing Interface (MPI) และไม่กินพื้นที่มาก โดยมีโค้ดของ User Space เพียงหนึ่งในสิบ เมื่อเทียบกับการใช้ Verb ซึ่งทำให้มีอัตราการส่งข้อความ MPI และ Partitioned Global Address Space (PGAS) สูงเป็นอย่างยิ่ง (ประสิทธิภาพในการส่งข้อความสั้น) เมื่อเทียบกับการใช้ Verb ของ InfiniBand*

การส่งข้อความแบบ “ไร้การเชื่อมต่อ”

สถาปัตยกรรม Intel® Omni-Path (Intel® OPA) ที่อาศัยการออกแบบที่ไร้การเชื่อมต่อนั้น จะไม่สร้างข้อมูลแอดเดรสการเชื่อมต่อระหว่างโหนด คอร์ หรือโปรเซส ในขณะที่การปรับใช้แบบดั้งเดิมจะเก็บข้อมูลนี้ไว้ในแคชของอแดปเตอร์ ด้วยเหตุนี้ การออกแบบที่ไร้การเชื่อมต่อจึงมีความหน่วงที่สม่ำเสมอโดยไม่ขึ้นอยู่กับขนาดหรือพาร์ทเนอร์การส่งข้อความ การนำไปใช้ในลักษณะนี้มีความสามารถในการปรับขยายประสิทธิภาพได้มากขึ้นทั่วทั้งคลัสเตอร์โหนดหรือคอร์จำนวนมาก พร้อมทั้งรักษาความหน่วงตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางให้ต่ำเนื่องจากมีการปรับขยายแอพพลิเคชั่นทั่วทั้งคลัสเตอร์

การวัดประสิทธิภาพสำหรับสถาปัตยกรรม Intel® Omni-Path


ดูข้อมูลจำเพาะด้านความเร็ว ประสิทธิภาพ และการปรับตั้งค่า