ผลิตภัณฑ์ Intel® Omni-Path Edge Switch

Intel® Omni-Path Edge Switch ประกอบด้วยสองรูปแบบที่สนับสนุน 100 Gb/s สำหรับทุกพอร์ต ไม่ว่าจะเป็นสวิตช์แบบ 24 พอร์ตระดับเริ่มต้นสำหรับคลัสเตอร์ขนาดเล็ก และสวิตช์แบบ 48 พอร์ต สวิตช์ที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งนอกจากการช่วยให้ใช้ Fabric แบบ 48 พอร์ตในขนาด 1U ได้แล้ว ยังช่วยสามารถใช้ร่วมกับเอดจ์สวิตช์และไดเรกเตอร์อื่นๆ ได้เพื่อสร้าง Fabric แบบมัลติเทียร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น Intel® Omni-Path Edge Switch เหล่านี้คือสวิตช์ในรุ่น Intel® Omni-Path Fabric ซีรีส์ 100, โฮสต์อแดปเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่ส่งมอบชุดคุณลักษณะและฟังก์ชันเครือข่ายความเร็วสูงที่ยอดเยี่ยม

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Omni-Path Edge Switch 100 Series 48 Port Managed 2 PSU

 • 48 จำนวนพอร์ตภายนอก
 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Edge Switch 100 Series 48 Port 1 PSU

 • 48 จำนวนพอร์ตภายนอก
 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Edge Switch 100 Series 24 Port 2 PSU

 • 24 จำนวนพอร์ตภายนอก
 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Edge Switch 100 Series 48 Port 2 PSU

 • 48 จำนวนพอร์ตภายนอก
 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Edge Switch 100 Series 24 Port Managed 2 PSU

 • 24 จำนวนพอร์ตภายนอก
 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Edge Switch 100 Series 48 Port Managed 1 PSU

 • 48 จำนวนพอร์ตภายนอก
 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Omni-Path Edge Switch 100 Series 24 Port 1 PSU

 • 24 จำนวนพอร์ตภายนอก
 • 100Gbps อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้