ผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet ทั้งหมด

2 ผลลัพธ์

ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ : PCIe v2.0 (2.5 GT/s)

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Gigabit ET2 Quad Port Server Adapter

  • Q3'10 วันที่วางจำหน่าย
  • PCIe v2.0 (2.5 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
  • Copper สื่อโดยใช้สายเคเบิล
  • Category 5 up to 100m ประเภทการต่อสาย
  • Quad จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Gigabit ET Dual Port Server Adapter

  • Q3'08 วันที่วางจำหน่าย
  • PCIe v2.0 (2.5 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
  • Copper สื่อโดยใช้สายเคเบิล
  • Category 5 up to 100m ประเภทการต่อสาย
  • Dual จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้