ผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet ทั้งหมด

2 ผลลัพธ์

ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ : PCIe

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Ethernet Controller I225-V

  • Q4'19 วันที่วางจำหน่าย
  • PCIe ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
  • 2.5G อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
  • Single จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Ethernet Controller I225-LM

  • Q4'19 วันที่วางจำหน่าย
  • PCIe ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
  • 2.5G อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
  • Single จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้