ผลิตภัณฑ์ Intel® Ethernet ทั้งหมด

5 ผลลัพธ์

การทำลวดลายวงจร : 90 nm

ตัวกรองที่ใช้

Intel® 82579LM Gigabit Ethernet PHY

 • Q1'11 วันที่วางจำหน่าย
 • Proprietary ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • 1GbE อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Single จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® 82580EB Gigabit Ethernet Controller

 • Q1'10 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe v2.0 (5.0 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • 1GbE อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Quad จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® 82583V Gigabit Ethernet Controller

 • Q2'09 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe v1.0a (2.5 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • 1GbE อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Single จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® 82574IT Gigabit Ethernet Controller

 • Q2'08 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe v1.1 (2.5 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • 1GbE อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Single จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controller

 • Q2'08 วันที่วางจำหน่าย
 • PCIe v1.1 (2.5 GT/s) ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
 • 1GbE อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
 • Single จำนวนพอร์ต
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้