ไดรฟ์ Intel® Solid-State DC ซีรี่ส์ P4101

ใช้ TLC PCIe* NAND แบบ 64 เลเยอร์ของ Intel ในฟอร์มแฟคเตอร์ M.2 ทำให้ไดรฟ์ Solid-State นี้ออกแบบมาสำหรับรูปแบบการใช้งานการบูต และเวิร์คโหลดที่ต้องอ่านข้อมูลในปริมาณมาก เช่น การทำดัชนีการค้นหา และการแคชที่ Edge