22 ผลลัพธ์

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Optane™ SSD 905P Series

 • 380 GB ความจุ
 • M.2 22 x 110mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.0 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Optane™ SSD 905P Series (960GB, 2.5in PCIe* x4, 3D XPoint™)

 • 960 GB ความจุ
 • U.2 15mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.0 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Optane™ SSD 905P Series (1.5TB, 1/2 Height PCIe* x4, 20nm)

 • 1.5 TB ความจุ
 • HHHL (CEM3.0) ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.0 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Optane™ SSD 905P Series (1.5TB, 2.5in PCIe* x4, 3D XPoint™)

 • 1.5 TB ความจุ
 • U.2 15mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.0 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® SSD 660p Series (1.0TB, M.2 80mm PCIe* 3.0 x4, 3D2, QLC)

 • 1.024 TB ความจุ
 • M.2 22 x 80mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.0 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® SSD 660p Series (2.0TB, M.2 80mm PCIe* 3.0 x4, 3D2, QLC)

 • 2.048 TB ความจุ
 • M.2 22 x 80mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.0 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® SSD 660p Series (512GB, M.2 80mm PCIe* 3.0 x4, 3D2, QLC)

 • 512 GB ความจุ
 • M.2 22 x 80mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.0 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Optane™ SSD 905P Series (960GB, 1/2 Height PCIe* x4, 20nm)

 • 960 GB ความจุ
 • HHHL (CEM3.0) ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.0 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Optane™ SSD 905P Series (480GB, 2.5in PCIe* x4, 3D XPoint™)

 • 480 GB ความจุ
 • U.2 15mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.0 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® SSD 760p Series (1.024TB, M.2 80mm, PCIe* 3.0 x4, 3D2, TLC)

 • 1.024 TB ความจุ
 • M.2 22 x 80mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.1 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® SSD 760p Series (2.048TB, M.2 80mm, PCIe* 3.0 x4, 3D2, TLC)

 • 2.048 TB ความจุ
 • M.2 22 x 80mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.1 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Optane™ SSD 800P Series (118GB, M.2 80mm PCIe* 3.0)

 • 118 GB ความจุ
 • M.2 22 x 80mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.0 x2, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Optane™ SSD 800P Series (58GB, M.2 80mm PCIe* 3.0)

 • 58 GB ความจุ
 • M.2 22 x 80mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.0 x2, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® SSD 760p Series (128GB, M.2 80mm, PCIe* 3.0 x4, 3D2, TLC)

 • 128 GB ความจุ
 • M.2 22 x 80mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.1 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® SSD 760p Series (512GB, M.2 80mm, PCIe* 3.0 x4, 3D2, TLC)

 • 512 GB ความจุ
 • M.2 22 x 80mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.1 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® SSD 760p Series (256GB, M.2 80mm, PCIe* 3.0 x4, 3D2, TLC)

 • 256 GB ความจุ
 • M.2 22 x 80mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.1 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้
7 รีวิวผู้ใช้

Intel® Optane™ SSD 900P Series (480GB, 1/2 Height PCIe* x4, 20nm)

 • 480 GB ความจุ
 • HHHL (CEM3.0) ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.0 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Optane™ SSD 900P Series (280GB, 1/2 Height PCIe* x4, 20nm)

 • 280 GB ความจุ
 • HHHL (CEM3.0) ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.0 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้
8 รีวิวผู้ใช้

Intel® Optane™ SSD 900P Series (280GB, 2.5in PCIe* x4, 20nm)

 • 280 GB ความจุ
 • U.2 15mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • PCIe 3.0 x4, NVMe อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® SSD 545s Series (256GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 256 GB ความจุ
 • 2.5" 7mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • SATA 3.0 6Gb/S อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® SSD 545s Series (256GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 256 GB ความจุ
 • M.2 22 x 80mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • SATA 3.0 6Gb/S อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® SSD 545s Series (512GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

 • 512 GB ความจุ
 • 2.5" 7mm ฟอร์มแฟคเตอร์
 • SATA 3.0 6Gb/S อินเตอร์เฟซ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้