Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) สําหรับผู้บริโภค

อินโฟกราฟิก: Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) เป็นความก้าวหน้าของ Wi-Fi ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับผู้บริโภคในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประสบการณ์การทํางานจากที่บ้านและการเรียนรู้จากระยะไกลที่ยอดเยี่ยมพร้อมการแชร์ไฟล์ความเร็วสูงและการสตรีม 4k ที่ราบรื่น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้