วิดีโอ Intel® Double Connect Technology (Intel® DCT) พร้อมด้วย Intel® Connectivity Performance Suite

ปรับปรุงประสบการณ์ Wi-Fi ของคุณด้วยการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi สองแบนด์พร้อมกันและจัดลำดับความสำคัญของการรับส่งข้อมูลที่สำคัญบนแบนด์ที่เร็วกว่า