การออกแบบเอฟพีจีเอคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล