โซลูชั่น Intel® Select สำหรับ Splunk และ Kafka ใน Kubernetes

อ่านสถาปัตยกรรมอ้างอิงโซลูชั่นนี้เพื่อดูแนวทางการสร้างแพลตฟอร์ม Splunk และ Kafka ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถให้ประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างที่องค์กรของคุณต้องการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านเวิร์กโหลดที่เน้นข้อมูลในปัจจุบัน