Intel® Select Solutions for Secure Access Service Edge (SASE)

Intel Select Solutions สำหรับ SASE มีต้นแบบโซลูชั่นที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น ที่เร่งเวลาในการผลิตให้รวดเร็วขึ้นสำหรับแนวคิดริเริ่มครั้งแรกบนคลาวด์