หน้ารวมข้อมูล การโยกย้ายข้อมูลแบบมัลติคลาวด์ของ RiverMeadow

RiverMeadow เป็นพาร์ทเนอร์แบบครบวงจรที่ให้บริการโยกย้ายข้อมูลแบบมัลติคลาวด์ที่ยืดหยุ่น ราคาคงที่ (ต่อ VM) และแพลตฟอร์มการโยกย้ายแบบมัลติคลาวด์พร้อมความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการโยกย้ายระบบคลาวด์ที่รวดเร็ว คุ้มค่า และมีความเสี่ยงต่ำ RiverMeadow ช่วยให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถย้ายปริมาณงานทางกายภาพ เสมือน หรือบนคลาวด์เข้าและระหว่างคลาวด์สาธารณะ ส่วนตัว หรือไฮบริดได้อย่างปลอดภัย