ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชั่น Intel® Select สำหรับ Open Cloud

ข้อมูลสรุป: โซลูชั่น Intel® Select สำหรับ Open Cloud มอบโซลูชั่นเต็มรูปแบบเพื่อช่วยในการใช้งานคลาวด์ด้วย OpenStack*, Ceph*, Kubernetes* และโครงสร้างพื้นฐาน open source อื่นๆ