โซลูชัน Intel® Select สำหรับ Nutanix HCI v2

ภาพรวมนี้แสดงภาพรวมแบบด่วนสำหรับโซลูชันร่วมของ Nutanix และ Intel® Select สำหรับ Nutanix ซึ่งเป็นโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนและเร่งการประเมินและปรับใช้โครงสร้างพื้นฐาน โซลูชันนี้ได้รับการทดสอบเปรียบเทียบอย่างเข้มงวดและปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการตอบสนองในการใช้งาน มีการกำหนดค่าที่แนะนำพร้อมให้ใช้งานจากเซิร์ฟเวอร์ OEM หลายเซิร์ฟเวอร์ และสามารถรองรับปริมาณงานได้หลากหลาย ตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลไปจนถึงการทำงานระดับสูง นอกจากนี้ยังมีเอกสารสถาปัตยกรรมอ้างอิงพร้อมให้ใช้งาน