โซลูชัน Lenovo พร้อมด้วยเทคโนโลยี Intel จับจุดได้แม่น

คุณรู้สึกหน่ายกับการต้องคาดเดาเมื่อทำการปรับเน้นประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลของคุณสำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะหรือไม่ Intel และ Lenovo ได้ร่วมกันสร้างความสะดวกให้คุณแล้ว