ภาพรวมชุดแก้ไขปัญหา Intel + Splunk ที่มีคอนเทนเนอร์พร้อมใช้งาน

ข้อมูลเครื่องจักรมีความซับซ้อน และบริษัทส่วนใหญ่เก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่าที่พวกเขาจะนำมารวม หรือใช้ในการตัดสินใจได้ Splunk นำเสนอข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วโดยช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมข้อมูล พัฒนาแบบจำลองข้อมูล และสร้างแดชบอร์ดได้ Splunk Enterprise ที่ทำงานบนเทคโนโลยี Intel สามารถเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องรับมือกับข้อมูลมืดได้