สาธิต: วิธีที่ Vcinity ทำให้การเข้าถึงแบบเรียลไทม์ไปยังข้อมูลแบบกระจายทั่วโลกช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพแอปพลิเคชันภายในคลาวด์และที่เอดจ์

ดูวิธีที่โซลูชัน Application Access Gateway ของ Vcinity ช่วยให้แอปพลิเคชันคลาวด์ดำเนินการแบบเรียลไทม์กับข้อมูลระยะไกล สาธิตนี้แสดงให้เห็นวิธีที่ Vcinity ทำให้แอปพลิเคชันแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกแห่งที่ตั้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์สาธารณะหรือส่วนบุคคล หรือที่เอดจ์ เพื่อช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลให้องค์กรของคุณ