วิดีโอภาพรวม: RTL Analyzer สำหรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime

รับชมวิธีการใช้ RTL Analyzer ในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime เพื่อดู และตรวจ RTL Netlist ของคุณ ตรวจข้ามไปยังมุมมองการออกแบบต่างๆ และสำรวจการเชื่อมโยงทางลอจิกในการออกแบบของคุณ