ฟอรัมร่วมระหว่าง Intel และ Baidu เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ IPU สำหรับ IaaS

ฟอรัม AI Cloud Face to Face ร่วมของ Intel และ Baidu เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสต่างๆ สำหรับศูนย์ข้อมูลแห่งอนาคต Intel และ Baidu มีวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการสร้างนวัตกรรมและตอบสนองความต้องการของ IaaS แห่งอนาคต Intel เปิดตัว Intel IPU ในช่วงเวลาที่ Baidu เปิดตัว Baidu Taihang DPU