การวัดเกณฑ์มาตรฐานเชิงแข่งขัน 5G Radio กับ Intel® Agilex FPGA

อ่านวิธีที่ผู้ใช้สามารถสร้าง 5G NR radio/O-RU ที่คุ้มค่าและพลังงานด้วยเทคโนโลยีเอฟพีจีเอ SoC Intel® Agilex™ 10nm SuperFin