การตรวจตราสเปกตรัม IBW RF ดิจิทัลแบบกว้าง

นักพัฒนาระบบการตรวจตราสเปกตรัม BANC3 RF ใน Princeton นิวเจอร์ซี ใช้ประโยชน์จาก FPGA ของ Intel ร่วมด้วยกับ ADC ความเร็วสูงของอุปกรณ์อนาล็อก เพื่อให้ได้แบนด์วิดธ์ทันที 18 GHz สำหรับสถาปัตยกรรมตัวรับสัญญาณดิจิทัล SWaP-C ดีเยี่ยม ที่ยกระดับความเป็นไปได้ของการสกัดกั้น เพื่อไว้ใช้ในการตรวจตราสภาพแวดล้อมสัญญาณ RF ที่ท้าทายที่สุดในปัจจุบัน