ตัวเร่งความเร็วการอนุมาน AI พลังงานต่ำพิเศษ

ขนาดของตลาดอุปกรณ์ IoT เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ความต้องการในอุปกรณ์เอดจ์ที่ปฏิบัติใช้การเรียนรู้เชิงลึกในท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการประมวลผลการอนุมานบนตัวอุปกรณ์เองแทนที่จะเป็นบนคลาวด์ ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น วิธีการของ LeapMind ช่วยลดความจำเป็นในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและความแน่นอนของความหน่วง ขณะที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัย เพราะมันไม่ได้ส่งข้อมูลไปยังคลาวด์ รูปแบบการโฆษณาว่า “extremely low bit quantization” ของ LeapMind นั้นเรียกว่า “Efficiera” เป็น IP ตัวเร่งความเร็วการอนุมาน AI พลังงานต่ำพิเศษ อุปกรณ์ Edge ของ LeapMind ขับเคลื่อนโดย Intel Edge-Centric FPGA