เอกสารไวท์เปเปอร์เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ D-ซีรีส์

เอกสารไวท์เปเปอร์ที่แนะนำตระกูลเอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ D-ซีรีส์ และ SoC โดยให้ภาพรวมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และกรณีการใช้งานสามกรณี