เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ D-ซีรีส์ ใหม่

ขอแนะนำเอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ D-ซีรีส์ และเอฟพีจีเอ Intel™ Agilex™ ที่มีชื่อรหัสว่า Sundance Mesa พร้อม AI Tensor Block และ Armv8