วิดีโอสาธิต Ethernet 400G จากเอฟพีจีเอ Intel® Agilex™

Intel® Agilex™ I-Series FPGA พร้อม F Tile นำเสนอ 400G Ethernet Hard IP ทำให้การออกแบบแอปพลิเคชันแบนด์วิดธ์สูงง่ายขึ้น ให้ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ชมวิดีโอสาธิต 400GE ที่ใช้ทราฟฟิกอีเธอร์เน็ตระหว่างสองบอร์ดสาธิต