แพลตฟอร์ม Intel® Xeon®พร้อมตัวเร่งความเร็วอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 4 มีตัวเร่งความเร็วในตัวที่ช่วยให้ CPU สามารถออฟโหลดงานจัดเก็บข้อมูลที่สําคัญ เช่น การเข้ารหัสและการบีบอัดรวมถึงการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล Intel® Storage Engine เหล่านี้ยกระดับประสิทธิภาพสําหรับเวิร์คโหลดเฉพาะ และเพิ่มคอร์ CPU ให้ว่างสําหรับแอปพลิเคชันที่มีความสําคัญต่อธุรกิจ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้