ตัวเร่งความเร็วและความไว้วางใจสำหรับเครือข่ายและเอดจ์

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® เจนเนอเรชั่น 5 เปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ที่เครือข่ายและเอดจ์ ด้วยตัวเร่งความเร็วและความไว้วางใจในตัว