สร้างเครือข่ายที่ยืดหยุ่นด้วยตัวเร่งความเร็ว

Intel® Network Engines คือตัวเร่งความเร็วที่กําหนดเป้าหมายเวิร์คโหลดเครือข่ายที่สําคัญไปยังโปรเซสเซอร์โดยตรง นวัตกรรมนี้ช่วยลดการพึ่งพาตัวเร่งความเร็วภายนอก เพิ่มความเร็วในการประมวลผลข้อมูล และเพิ่มรอบ CPU ให้ว่างสําหรับเวิร์คโหลดเครือข่ายที่สําคัญ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้