ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ที่เร่งความเร็ว Intel® Xeon® HPC

ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นจากทุกคอร์ประมวลผลประสิทธิภาพสูงด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้