เพิ่มมูลค่าของข้อมูลผ่านการเร่งความเร็ว

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 4 มี Intel® Analytics Engines ซึ่งเป็นซีรีส์ตัวเร่งความเร็วที่รวมอยู่ในโปรเซสเซอร์ ตัวเร่งความเร็วเหล่านี้ให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นโดยการถ่ายข้อมูลงานบางอย่างเพื่อปรับปรุงการใช้งาน CPU เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโหลดโดยรวมที่สูงขึ้น ไปป์ไลน์การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นสามารถประมวลผลธุรกรรมได้มากขึ้นและช่วยให้ธุรกิจสามารถทําการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันได้

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้