โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3

การให้ประสิทธิภาพที่เน้นการประมวลผลสูงและความสามารถในการปรับตัวที่ธุรกิจของคุณต้องการ พร้อมให้คุณจัดวางเวิร์คโหลดของคุณในที่ที่ทํางานได้ดีที่สุด ตั้งแต่ Edge ไปจนถึง Cloud

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

ความพร้อมของตัวเร่งความเร็วจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับ SKU เยี่ยมชม 1···หน้าข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ Intel /1 เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้