โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3

ส่งมอบประสิทธิภาพที่ต้องใช้การประมวลผลในปริมาณมาก และขีดความสามารถในการปรับตัวที่ธุรกิจของคุณต้องการ พร้อมทั้งช่วยให้คุณจัดวางเวิร์คโหลดของคุณไว้ในจุดที่ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดตั้งแต่ระบบ Edge ไปจนถึงระบบคลาวด์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1ดู widmoving (119, 121, 122, 123) ที่ www.intel.com/3gen-xeon-config สำหรับรายละเอียด ผลลัพธ์อาจแตกต่างออกไป