ก้าวข้ามผ่านขอบเขตของ IoT

สำรวจอินโฟกราฟิกนี้เพื่อค้นหาจุดเด่นและประโยชน์บางประการของโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้ เจนเนอเรชั่น 3 ซึ่งเป็นการปฏิวัติการประมวลผล IoT รูปแบบใหม่