Hellometer™ AI Timer สําหรับร้านอาหารบริการด่วนพร้อมโมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 13

Alexander Popper ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Hellometer ซึ่งเป็น Y-Combinator ที่สนับสนุนการเริ่มต้น SaaS ที่เชี่ยวชาญด้าน AI ระบบอัตโนมัติในร้านอาหาร แสดงให้เห็นว่าโมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel Core เจนเนอเรชั่น 13 ช่วยให้ Hellometer มอบปัญญาและประสิทธิภาพที่มากขึ้นในราคาที่คุ้มค่าสําหรับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้