VEGAS Pro ดึงประโยชน์สูงสุดของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Ultra ใหม่ออกมา

ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Ultra VEGAS Pro เปิดใช้งานการตัดต่อวิดีโอที่เร่งด้วยฮาร์ดแวร์ที่ใช้ AI ใช้ AI ใช้แตะประสิทธิภาพกราฟิก 2 เท่าและรองรับภาพ HDR แบบรวม

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้