Neo Ramps ที่ส่องสว่างเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้เร็วขึ้น

AI ช่วยยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้และมอบความสามารถในการแก้ไขภาพถ่ายที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาต่อยอดจากฟังก์ชันการทํางานใหม่ของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Ultra และชุดเครื่องมือ OpenVINO™

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้